دریافت تندیس اقتصاد مقاومتی

دریافت تندیس اقتصاد مقاومتی

تندیس اقتصاد مقاومتی

درسال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال و درجهت تحقق سیاستهای متعالی اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری ، شرکت مرغک بعنوان یکی از واحدهای موفق در زمینه تولید ، اشتغال و خودکفایی ملی ، موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر اقتصاد مقاومتی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردید.