پرسش و پاسخ

1) چرا گرم کردن سالن به هنگام پذیرش جوجه حائز اهمیت است؟

چون جوجه ها درروزهای ابتدایی زندگی قادر به کنترل و حفظ دمای بدن خود نیستند، به منظور جلوگیری از افت دمای بدن پرنده و انجام مطلوب فعالیتهای حیاتی و گوارشی ، بایستی دمای مورد نیاز جوجه را تامین نمود.

2) مدیریت صحیح تغذیه شامل چه ویژگیهایی است؟

 1. ساخت جیره غذایی استاندارد براساس نیازهای تعریف شده در دفترچه راهنمای نژاد Hyline و با اندازه مناسب ذرات.
 2. استفاده از دان کامل ازبدو ورود جوجه و پرهیز از مصرف آرد ذرت تنها یا اعمال گرسنگی.
 3. پاشیدن دان روی کاغذ کف قفس یا مقوای کف بستردر ساعات اولیه ورود جوجه و همزمان با آن پرکردن ظروف دانخوری با سطح مناسب دان.
 4. قرارداشتن دان بصورت همیشگی و آزاد در اختیار گله.
 5. تغییرجیره های غذایی براساس وزن بدن پرنده در دوران پرورش و میزان مصرف دان و درصد تولیدتخم مرغ در دوران تولید ( مراجعه به دفترچه راهنمای Hyline ).

3) نقش پوشش مناسب بستر در کیفیت پرورش چیست ؟

پوشش مناسب بستر ضمن حفظ آرامش گله و جلوگیری از ورود استرس به پرنده ، باعث حفظ دمای بدن جوجه ودرنتیجه عملکرد مناسب میکروارگانیزمهای دستگاه گوارش میگردد.

4) نقش کاغذ کف قفس در روزهای ابتدایی پرورش چیست؟

 1. راحتی جوجه.
 2. حفظ رطوبت نسبی در قفس.
 3. کمک به توزیع دان در ساعات اولیه.

5) مدیریت صحیح آب آشامیدنی گله دارای چه مشخصاتی است؟

 1. بررسی کیفیت آب به لحاظ شیمیایی و میکروبی از طریق انجام آزمایشات مربوطه.
 2. شستشو ، جرم زدایی و ضدعفونی لوله ها ،مجاری واجزاء سیستم آبرسانی سالن قبل ازجوجه ریزی.
 3. تهیه ظروف آبخوری به تعداد کافی و بر اساس نیاز گله.
 4. کنترل مداوم سیستم آبرسانی و آبخوریها در زمان پرورش و تولید. (همواره ظروف آبخوری تمیز و ازسطح مناسب آب برخوردار باشند)

6) نحوه چیدمان آبخوریها و دانخوریهای موقت در سیستم بستر چگونه است؟

آبخوری و دانخوری موقت ( آبخوریهای کله قندی و سینی های دانخوری ) برای روزهای ابتدایی مورد استفاده قرارمیگیرند و پس از آن آبخوری و دانخوری دایمی فعال میشوند.بنابراین باید ظروف آبخوری و دانخوری موقت را ضمن گستردن در تمام نقاط سالن ، نزدیک به سیستم های دایمی قرارداد تا گله به تدریج با سیستم دایمی آشنا و سازگارشود

7) رطوبت مورد نیاز در دوران پرورش و تولید به چه میزان است؟

 1. دوران پرورش : از 0 تا 7 روزگی 60 درصد و پس از آن 40 درصد.
 2. دوران تولید : حداقل 40 درصد.

8) معایب رطوبت ناکافی سالن کدامند؟

کاهش آسایش جوجه ، ازدست دادن آب بدن ، ریسک افزایش چسبندگی مقعد،اضطراب و بی قراری درگله و افزایش خطر نوک زدن پرندگان به یکدیگر، کاهش رشد پرها و افت کیفیت هوای سالن از معایب اصلی رطوبت ناکافی سالن به شمار میروند. 

9) معایب رطوبت بیش از حد سالن کدامند؟

ایجاد مدفوع آبکی ، افزایش گاز آمونیاک درسالن و افت کیفیت هوا از مضرات رطوبت بیش از حد سالن میباشند.

10) گاز آمونیاک چگونه به سیستم تنفس پرنده آسیب میرساند؟

این گاز با ایجاد نقص در فعالیت مژکهای دستگاه تنفس، زمینه را برای بروز انواع مشکلات و عفونت های تنفسی فراهم میسازد .

11) آیا انجام نوک چینی در نژاد " های – لاین " ضروری است؟

خیر- درصورت کنترل شدت نور بویژه از پایان هفته سوم و همچنین مصرف جیره غذایی استاندارد که نیازهای گله را به شکل مطلوب تامین نماید، این نژاد نیازی به انجام نوک چینی ندارد.

12) معایب انجام نوک چینی کدامند؟

هزینه های اقتصادی مربوط به انجام نوک چینی و مراقبتهای قبل و بعد از آن ، درد و خونریزی ، احتمال انتقال آلودگی از طریق دستگاههای نوک چین ، قطع احتمالی زبان پرنده حین نوک چینی ، تروما و عفونتهای ثانویه  ، کاهش مصرف دان پس از نوک چینی و به تبع آن افت وزن گله ، تاخیر در بلوغ جنسی و رشد مجدد نوک ( درصورت انجام نوک چینی بصورت نادرست ) از مهمترین معایب نوک چینی به شمار میروند.

13) تهویه مناسب در سالن دارای چه ویژگیهایی است؟

 1. هوای سالن را تمیز نگاه داشته وگازهای مضر تنفسی نظیر دی اکسید کربن و آمونیاک درپایین ترین سطح ممکن قرار داشته باشند. 
 2. برحسب سن و نیاز گله ، به تدریج افزایش یابد.
 3. فاقد کوران باد سرد و یا جریان های آزار دهنده باشد.

14) چگونه شدت نور سالن را کنترل نماییم ؟

 1. در وهله نخست  بایستی سالن را از شرایط نوری بیرون مستقل نماییم بدین منظور باید شیشه پنجره ها را با رنگ تیره یا نصب پلاستیک مشکی ، بپوشانیم و هواکشها را ازبیرون به داکت یا تله نوری مجهز کرده و درصورت امکان سطح داخلی این تله های نوری را بارنگ مشکی مات پوشش دهیم.
 2. سیستم نوری داخل سالن را به دیمر ( تنظیم کننده شدت نور ) مجهز کنیم ودرصورت عدم برخورداری از دیمر، برای کاهش شدت نور ، لامپها را با آب گل رقیق ، گل اندود نماییم . بدیهی است که به هنگام تحریک نوری و افزایش شدت نور باید لامپها را تمیز نمود.

15) معایب وجود موش و جوندگان در سالن کدامند؟

ایجاد استرس در گله ، انتقال انواع عوامل بیماری زا نظیر مایکوپلاسما ، سالمونلا ، کریزا و غیره ، آسیب به تاسیسات فارم نظیر ساختارهای چوبی و کابل های برق و مصرف اقلام دان و آلوده کردن آنها از مهمترین معایب حضور موش و جوندگان در سالن و انبار دان محسوب میشوند.