فرم رضایتمندی مشتری
نام ونام خانوادگی (*)

لطفا نام ونام خانوادگی کامل خود را وارد کنید!
شماره تماس

Invalid Input
1- میزان رضایت از قیمت جوجه

Invalid Input
3- میزان رضایت از مدت زمان انتظار برای تحویل جوجه

Invalid Input
5-میزان رضایت از کیفیت جوجه در زمان تحویل

Invalid Input
7- میزان رضایت از خدمات ارائه شده پس از تحویل جوجه

Invalid Input
9- عملکرد نژاد هایلاین در مقایسه با سایر نژاد های موجود در کشور

Invalid Input
11- سود آوری نژاد هایلاین در پایان دوره تولید در مقاسیه با سایر نژادهای موجود در کشور

Invalid Input
13-میزان رضایت از کارتن جوجه های یک روزه و بسته بندی

Invalid Input
15- آیا مایل به خرید مجدد جوجه از شرکت مرغک هستید؟ علت آن چیست؟

Invalid Input
E-mail

Invalid email address.
چگونه با این سایت آشنا شدید؟


2- میزان رضایت از نحوه پرداخت قیمت جوجه خریداری شده

Invalid Input
4- میزان رضایت از شرایط حمل و تحویل جوجه

Invalid Input
6- میزان رضایت از عملکرد رانندگان حمل جوجه

Invalid Input
8- میزان رضایت از اطلاعات جوجه تحویلی توسط شرکت در قالب کارت جوجه

Invalid Input
10-کیفیت و کمیت تخم مرغ تولیدی نژاد هایلاین در مقاسیه با سایر نژادهای موجود در کشور

Invalid Input
12- میزان رضایت از نحوه برخورد پرسنل شرکت مرغک

Invalid Input
14-میزان رضایت از مدت زمان حمل جوجه و زمان رسیدن جوجه به فارم مشتری

Invalid Input
در صورت تکمیل فرم رضایتمندی روی دکمه ارسال کلیک کنید.